sh network media malaysia agency digital marketing and advertising

Kemahiran Utama yang Diperlukan oleh Setiap Digital Marketer di Malaysia Dalam era digital yang pesat ini, menjadi seorang Digital Marketer yang berjaya memerlukan kombinasi kemahiran yang luas. Di Malaysia, industri pemasaran digital berkembang dengan pesat, memerlukan para profesional yang mempunyai pemahaman mendalam tentang landskap digital dan keperluan pasaran tempatan. Berikut adalah beberapa kemahiran utama yang […]

Kemahiran Utama yang Diperlukan oleh Setiap Digital Marketer di MalaysiaRead More »

chinese girl with friends in yibin generated by starryai art Ai

Betul, tak dinafikan sekarang dalam satu cabang pengkomputeran yang baharu menghasilkan kerjaya yang baharu dipanggil “Ai prompt engineer” dimana sesuatu hasil karya boleh dilakukan dengan memasukkan skrip prompt didalam platform seperti Midjourney atau Starryai (sekadar contoh) Walaupun image yang dihasilkan tidak atau masih belum sempurna seperti jari atau beberapa bahagian yang lain, boleh belajar melalui […]

Ai prompting engineer, satu kerjaya baru?Read More »